Logo  
Bir defa borca alıştın mı, sonra dilenirsin.
Hemingwey
     
  Resim
     
 
Makaleler

 .Politika ve Yönetim, (Mart 1990- Sayı 2, Sayfa 18–22)
 Yeni Avrupa Birliği Anayasası Hangi İlkeleri İçeriyor (8), (Aralık 2006, Sayı 453, Sayfa 139–157).

Linkler

 
BİNGÖL’DE YAPILAN HİZMETLER

1.Depremde yıkılan Hükümet Konağının su, elektrik telefon vb. noksanlıkları tamamlanmış, yıllardır çeşitli barakalarda hizmet veren kamu personelini bir araya getiren bina 20 2 1980 tarihinde hizmete açılmıştır.
2.Göreve başladığımda sadece Bingöl il merkezi ile Genç ve Solhan ilçe merkezlerinde elektrik vardı.  Demek oluyor ki bu üç yerleşim yeri dışında Bingöl karanlıktaydı.  TEK, büyük mücadele ile Bingöl’de kurulmuş, Kiğı ve Karlıova ilçeleri ile doksan köy ve elli mahalle olmak üzere yüzkırk yerleşim birimi ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır.
3.ORKÖY Proje Mühendisliği teşkilatı ilk defa hizmete girmiş. Bingöl’de hayvancılık, süt inekçiliği, halıcılık, fenni arıcılık uygulamasında başarılı sonuçlar alınmıştır.
4.Hayvancılığı Geliştirme Projesi İl Müdürlüğü ilk defa oluşturulmuş. Dünya Bankasının 4. hayvancılık kredisinden beş adet özel sektöre ait süt inekçiliği ve besicilik çiftliği kurulmuştur.
5.Üretme İstasyonunun su elektrik ve diğer noksanlıkları tamamlanarak hizmete açılmış, ilde tavukçuluğun geliştirilip yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
6.Bingöl Süt Fabrikası, Özel İdarenin % 60 hissesi bulunan bir şirketin malı iken, şirketin iflası ile devralınmış, tüm borçları ödenmiş, beş yıldan beri kapalı olan fabrika yeniden hizmete açılmıştır.
7.Yem Fabrikası aynı şirkete ait olup % 60 dolayında inşaatı ikmal edilmiş iken, Devlet Planlama Teşkilatı Fonlarından yararlanılarak Yem Fabrikası bitirilmiş ve üretime açılmıştır.
8.35 dönümlük “Atatürk Kültür Parkı” oluşturulmuş, düzenleme, ağaçlandırma, çimlendirme ve çevre duvarı işleri bitirilerek hizmete açılmıştır.
9.İl Halk Kütüphanesi çocuk, öğrenci ve yetişkinler bölümleri ile hizmete açılmıştır.
10.Yetiştirme Yurdu onarılmış, su ve elektrik sorunları ile donanım işler ikmal edilerek hizmete açılmıştır.
11. Şehir Stadı ikmal edilerek hizmete açılmıştır.
12.Kapalı Spor Salonu ikmal edilerek hizmete açılmıştır.
13.Polis Evi en modern biçimde inşa edilerek hizmete açılmıştır.
14.Öğretmen Evi en modern biçimde hizmete açılmıştır.
15.Düzağaç mevkiinde 200.000 fidan dikilerek “Atatürk Ormanı” oluşturulmuştur.
16.Halıcılık Okulu hizmete açılmış, Bingöl’de halıcılığın yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
17.250 öğrenci kapasiteli Lise Öğrenci Yurdu hizmete açılmıştır.
18.İl merkezinde Ticaret Lisesi açılmış ve öğretime başlanmıştır.
19.İl merkezinde iki yeni ilkokul yapılmış ve üç ilkokula üçer derslik eklenmiştir.
20.Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl şehir merkezinde “Gima Satış Mağazası” açtırılarak, aşırı fiyat artışları kontrol altına alınmıştır.
21.Çapakçur Deresi üzerinde ikinci bir köprü yaptırılarak, şehir içi ulaşımda bir sıkıntı giderilmiştir.
22.Karayolları Asfalt Plenti şehir merkezinde kurulmuştur.
23.Kaleönü ( Simani)  Mahallesi elektriğe kavuşturulmuştur.
24.Düzağaç çift şerit karayolu asfaltlama işi başlatılmıştır.
25.Yetiştirme Yurduna ilave olarak T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün yardımıyla 20 milyon TL. harcanarak, ikinci bina bir yıl içinde bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
26.Bingöl Lisesi büyük onarımı, Endüstri Meslek Lisesi büyük onarımı Kız Meslek Lisesi büyük onarımı ve çevre duvarı bitirilmiş, Endüstri Meslek Lisesinde “Elektrik Bölümü” açılmıştır.
27.İmam Hatip Lisesi onarımı ve ek inşaatlar bitirilmiştir.
28.Bayındırlık lojmanları bitirilmiş, sekiz daire Bayındırlık personeline, sekiz daire de Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiştir.
29.Veteriner hizmet binası bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
30.DSİ hizmet binası ve lojmanlar inşa edilmiş ve hizmete girmiştir.
31.TSE Sosyal Tesisleri inşa edilmiş ve hizmete girmiştir.
32.Bingöl’de Deprem İnşaat Amirliği kurularak 1971 Depreminde ortaya çıkan sorunlar geniş ölçüde azaltılmıştır.
33.Bingöl-Solhan arasında eskiden “Eşek Meydanı” denen yerin adı “Şeref Meydanı” olarak değiştirilmiş, 1917’de Rus-Ermeni saldırısında şehit olan 72.000 vatan evladının anılarının gelecek nesillere aktarılması için bir  “Şehitler Abidesi” kurulmuştur.
34.Solhan ilçesinde “Kurtuluş Bayramı” ihdas edilerek her yıl 28 Ağustos’ta kutlanması sağlanmıştır.
35.Azizan Abidesi ile Çanakçı köyündeki Abideler onarılarak harabiyetten kurtarılmıştır.
36.Ilıca Özel İdare Kaplıcaları onarılmış, yeni ek tesisler inşa edilmiştir. Bunlar, on yeni motel, bir yüzme havuzu ve bir otoparktır.
37.Bingöl şehir merkezinde tüm yollar asfaltlanmış, binalar tamir ettirilmiş, badana ve boya işleriyle çevre düzenlemesi çalışmaları en etkin biçimde sürdürülmüştür.
38.Başta okullar ve resmi daireler olmak üzere il düzeyinde tüm binaların küçük ve büyük onarımlarıyla ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yaygınlaştırılmıştır.
39.Karlıova Lisesi inşaatı ikmal edilerek hizmete açılmıştır.
40.Genç-Selvi Temel Eğitim Okulu inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
41.Solhan Yatılı Bölge Okulu büyük onarıma tabi tutulmuş ve içinde bulunduğu anarşik ortamdan kurtarılmıştır.
42.Kiğı Yatılı Bölge Okulu onarılmış, çevre duvarı yapılmış ve içinde bulunduğu anarşik ortamdan kurtarılmıştır.
43.Bingöl Lisesi, Kiğı, Solhan, Karlıova ve Genç Liseleri çok sıkı bir denetim ve disiplin ile kontrol altına alınmıştır.
44.Tüm kamu personeli çok sıkı bir eğitim, denetim ile disiplin altına alınmış, hizmet gereklerine uygun tutum ve davranış içine çekilmiştir.
45.Gerek şehirlerde, gerekse kırsal alanda yıkıcı, bölücü anarşik olaylar ile amansız bir mücadeleye girilerek, Bingöl ili bir huzur adası haline getirilmiştir. Bütün örgütsel suçlar aydınlatılmış ve il tamamen kontrol altına alınmıştır. Burada Emniyet Müdürüm Naci PARMAKSIZ’ın hizmetlerini övgü ile anmak isterim.
46.Bingöl ilinin 317 köyünde okul, yol, içme suyu, telefon, elektrik köy konağı, afet konutları ve sulama suyu gibi sayılması olanaksız binlerce hizmet sunulmuştur.
47.Bingöl ilinde okuma yazma kursları olağanüstü bir başarı ile sürdürülmüş ve15.000 vatandaş okuryazar hale getirilmiştir.
48.Bingöl-Elazığ yolu üzerinde, şehre 10 km. mesafede “Yado” çeşmesi denen ve bu eşkıyanın kadın kız oynattığı yer olarak bilinen bir yer mesire yeri haline getirilmiş ve adı “ATAPARK” olarak değiştirilmiştir
49.Yolçatı ve Kuruca köylerinde lokanta, bal ve kaymak satış yerleri ve gazinolar inşa edilmiştir.
50.Erzurum-Diyarbakır karayolu çalışmaları hızlandırılmış ve 1985’te yolun hizmete açılması koşulları oluşturulmuştur.
51.Bingöl-Sancak-Kiğı karayolu hizmete açılmıştır.
52.Genç Kültür Sitesi ikmal edilmiş ve hizmete açılmıştır.
53.Kiğı Polis lojmanları ve hizmet binası hizmete açılmıştır.
54.Genç, Karlıova ve Solhan polis lojmanları ve hizmet binaları temelleri atılmıştır.
55.Şehir merkezinde Yenişehir polis karakolu ve lojmanları hizmete açılmıştır.
56.Şehir merkezinde otuz dairelik polis lojmanı inşaatı bitme noktasına getirilmiştir.
57.Bingöl Bölge Trafik İstasyonu hizmete açılmıştır.
58.Tüm emniyet personeli sıkı bir eğitim, denetim ile disiplin altına alınmış ve emniyetin güçlendirilmesi için ne gerekirse yapılmıştır. Türkiye’de emniyet teşkilatı en üst düzeyde belki de Bingöl’de güçlendirilmiştir.
58.Kiğı PTT hizmet binası inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
59.Kiğı Halk Eğitim Merkezi inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır. Solhan ilçe merkezi içme suyuna kavuşturulmuştur.
60.Solhan Teknik Ziraat Mühendisliği binası inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
61.Karlıova ve Solhan belediye binaları inşaatları bitmiş ve hizmete açılmıştır.
 

     
      Ankara Hosting  

Tüm Hakları Saklıdır     Ahmet Özer 2009