Logo  
Bir gelen yok yanıma badi sabadan gayri/ Ses veren yok sesime aksisedadan gayri/ var ise derdime derman yine derdimdir hep / Hemdemim kalmadı alemde Hüdadan gayri ( hemdem = sıkı fıkı, canciğer dost )
Lâ Edri
     
  Resim
     
 
Makaleler

 .Politika ve Yönetim, (Mart 1990- Sayı 2, Sayfa 18–22)
 Yeni Avrupa Birliği Anayasası Hangi İlkeleri İçeriyor (8), (Aralık 2006, Sayı 453, Sayfa 139–157).

Linkler

 
ÇORUM’DA YAPILAN HİZMETLER

I. EMNİYET ve ASAYİŞ :

 
Emniyet teşkilatının güçlendirilmesi için aşağıdaki önlemler alınmıştır:

1.Şehir merkezinde B tipi bir emniyet hizmet binası yapılması için 2 dönümlük Özel İdare arsasına bitişik 32 dükkân, 1 ev ve Bağ-Kur’a ait üç katlı 1 bina 83 milyon liraya kamulaştırılmış ve arsa inşaata hazır hale getirilmiştir. I984 Programına alınmıştır. I985’te hizmete girmesi planlanmıştır.
2.Çorum şehir merkezinde 24 daireli ve 1 büyük düğün salonu olan bina İl Özel İdaresince satın alınmış ve emniyet teşkilatının kilit personeline çok ucuz bedelle kiralanmıştır. Düğün salonu polis eğitim hizmetlerinde ve polis moral gecesi toplantılarında kullanılmaktadır.
3.Şehir merkezinde 60 daireli polis lojmanının temeli atılmıştır. Şehir merkezinde 2 lojmanlı 3 polis karakolu inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
4.Şehir merkezinde 12 lojmanlı 4 polis karakolunun temeli atılmış, Ana tamir atölyesi inşaatı başlatılmıştır.
5.Alaca’da 20 daireli polis lojmanlarının temeli atılmıştır.
6.Bayat Emniyet Amirliği hizmet binası hizmete açılmıştır. Polislere sosyal konutlardan 4 lojman tahsis edilmiştir.
7.İskilip’te emniyet hizmet binası için arsa temin edilmiştir. Özel proje uygulanacaktır.
8.Kargı’da 8 lojmanlı emniyet hizmet binası hizmete açılmıştır.
9.Mecitözü’nde 20 daireli polis lojmanlarının temeli atılmıştır.
10.Ortaköy’de 8 lojmanlı emniyet hizmet binasının arsası temin edilmiştir. İhale edilmek üzeredir.
11.Osmancık’ta 20 daireli polis lojmanlarının temeli atılmıştır.
12.Sungurlu’da 7 daireli lojman ve hizmet binasının temeli atılmıştır.
13.Sungurlu’da bölge trafik istasyonunun ihalesi yapılmıştır.
14.Çorum şehir merkezinde 50 kişiden oluşan  “Çevik Kuvvet Teşkilatı” kurulmuş ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir bina mükemmel biçimde onarılıp donatılarak çevik kuvvet personeli bu binaya yerleştirilmiştir.
15.İl Jandarma Alay Komutanlığı için 25 dönüm arsa hazineden tahsis ettirilmiş ve hizmet binası ihalesi yaptırılarak inşaata başlanmıştır.
16.Mecitözü İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı binası için arsa temin edilmiştir.
17.İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ile 8 daireli lojman inşaatı devam etmektedir. Diğer ilçelerde bir sorun yoktur.
18.Jandarma Alayı Karargâh binası yapılıncaya kadar bu kuruluşumuz geçici olarak Piyade Tabur Komutanlığındaki bir boş binaya yerleştirilmiştir.
19.Emniyet Teşkilatındaki problemli ve sorunlu personel geniş ölçüde ayıklanmıştır. Emniyet Personeli sürekli hizmet içi eğitim ve denetim yoluyla tam bir disiplin altına alınmış olup, eski cılız, ürkek ve etkisiz teşkilat yerine ciddi, cesur ve disiplinli bir kadro oluşturmak için yoğun mücadele verilmiş ve hedefe bir hayli yaklaşılmıştır.
20.Çorum olayları sürdürülen seri operasyonlarla geniş ölçüde aydınlatılmış, şehirlerde ve kırsal alanda “Devlet otoritesi” tam olarak sağlanmıştır.
21.Şehir ve köylerdeki “Bekçi Teşkilatı” yeniden ele alınmış, tüm bekçilerin teker teker değerlendirilmesi yapılmıştır. İşe yaramayanlar ayıklanmış, bekçisi olmayan köylere yeni bekçi atanmış, tüm köy bekçileri Jandarma Teşkilatı tarafından eğitilmiş, tümünün elbiseleri yeniden diktirilmiş ve şehirlerde eğitim sonrası merasimlerle kurs belgeleri dağıtılarak,  köylerde asayiş tam bir disiplin altına alınmıştır.
22.Tüm banka ve önemli kuruluşlarda “Özel Güvenlik Görevlisi” atamaları tamamlanmıştır
23.Güvenlik kuvvetlerinin araç, gereç ve denetim ihtiyaçları çok büyük ölçüde karşılanmıştır.

 Çorum’da emniyet ve asayişin sağlanmasında. özellikle, istihbarat hizmetlerinde Şube Müdürü Mustafa AYDIN çok başarılı hizmetler vermiştir.


II. MİLLİ EĞİTİM:


Milli Eğitimin güçlendirilmesi için alınan önlemler şunlardır.

1.Kaliteli kadro istihdamı. Yetersiz ve yeteneksiz yönetici kadronun yerine güçlü, deneyimli ve mücadeleci bir yönetici kadrosu oluşturulması geniş ölçüde gerçekleştirilmiştir.
  Yönetici-öğretmen-öğrenci-veli bütünleşmesi ile Çorum ilinde milli eğitim olağanüstü bir düzelme yoluna girmiştir.
2.42 milyon liraya oniki daireli kaloriferli bir apartman Milli Eğitim Müdürlüğüne satın alınmış ve üst düzey yöneticilerin lojman sorunu çözümlenmiştir.
3.Çorum şehir merkezinde 300 milyon lira keşif bedelli bir “Öğretmen Evi” yapımı için Çorum Belediyesinden karşılıksız 750 m2 lik arsa sağlanmış ve tamamen yerel imkânlarla inşaatın bitirilmesi öngörülmüştür. Vali Yardımcısı Nuri YAMAN inşaatın baş sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Ben Çorum’dan ayrılırken yedi kat binanın kaba inşaatı bitmişti.
4.Çorum şehir merkezinde. 12 derslik Atatürk İlkokulu, 16 derslik Sakarya İlkokulu, 6 derslik Dumlupınar İlkokulu, 6 derslik Kocatepe İlkokulu inşaatlarının temelleri 1983 yılında atılmış ve 1983–1984 ders yılı içinde eğitim ve öğretime açılmışlardır.
5.Cumhuriyet İlkokulu (16 derslik) inşaatı devam etmekteydi. 12 derslik Hürriyet İlkokulu büyük onarıma tabi tutulmuş ve kaloriferli hale getirilmiştir.
6.Öğretmenler Derneğine ait olup Hazineye mal edilen 3 katlı bir bina 5 milyon liraya onarılmış, kaloriferli hale getirilmiş ve 170 genç kız ve kadının devam ettiği halıcılık, trikotaj, yorgancılık, biçki dikiş ve nakış kursları açılmıştır. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi de bu binaya taşınmıştır.
7.Alaca’da Kaymakam Recep YAZICIOĞLU’nun çabalarıyla Kenan Evren İlkokulu (6 derslik) ve Sungurlu’da Fevzi Çakmak İlkokulu (6 derslik) hizmete açılmıştır.
8.Anadolu Lisesi yapımı için 4.500 m2 lik arsanın bedeli Ticaret ve Sanayi Odasınca üstlenilmiştir. Tapusu Milli Eğitim Bakanlığına verilmek üzereydi.
9.Sit alanı içinde kalan yüz yıllık bir tarihi bina, bu statüden çıkartılmış ve tüm kamu kuruluşlarınca Vali Yardımcısı Coşkun IRVALI’nın gözetim ve sorumluluğunda onarılarak, Çorum Lisesinden sonra  “Atatürk Lisesi” adıyla ikinci lise olarak hizmete açılmıştır. Yapılan açılış töreninde kurdeleyi bu onarımda büyük çaba gösteren Coşkun IRVALI kesmiştir.
10.Çorum Lisesi öğrenci yurdu, Vakıflar Öğrenci Yurdu binaları, Çorum Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Eti Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi Bedri Karafaioğlu Temel Eğitim Okulu başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar Devlet Millet işbirliği ile onarılmış ve donatılmışlardır.
11.Çarıklıpınar Temel Eğitim Okulu inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır. Sungurlu İmam Hatip Lisesi ek inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
12.1983 yılında 234 köy ilkokulu onarılmış, su, elektrik, badana ve boya işleri çözümlenmiştir. Tüm harcamalar mahallindeki yardımlardan karşılanmıştır. 1983 yılında toplam 148 derslikli 64 ilkokul ve 47 öğretmen evi yapılmıştır. 179 köyde toplam 26.389 m. Uzunluğunda okul duvarı yapılmıştır. 165 köy okuluna köy yardımı ile elektrik ve içme suyu alınmıştır. 29 adet orta dereceli okul onarılmıştır.
13.1983 yılında
   Devlet yardımı             190.630.000.- TL.   %  25

   Özel İdare yardımı       250.660.000.- TL    %  30

   Halk katkısı                 354.988.257.- TL    %  45

                                        ----------------------------

             796.278.257.- TL

14.Çorum Meslek Yüksek Okulu: tam bir harabiyete ve perişanlığa terk edilmişti. Okul binası ve eklentileri temin edilen ödeneklerle onarılmış, okul bahçesi asfaltlanmıştır.
15.Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Yurdu:

Çorum’da en üzücü olay buydu. 49.000 m2 lik alanda kurulan Eğitim Enstitüsü Çorum olayları nedeniyle kapatılmış, 25.000m2 lik alan İl Jandarma Alay Komutanlığına tahsis edilmiş, 14.000 m2 lik alanda sadece 2 binada Meslek Yüksek okulu açılmıştı. Kapalı spor salonu, yemekhane ve yatakhanelere jandarma yerleştirilmişti.
Otel köşelerinde, gecekondularda pahalı kira ücreti ödeyerek barınmaya çalışan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Çorum gibi hassas bir ilde her türlü tehlikeye maruz bu perişan durumdan kurtarılmalıydılar.
İşte bu zorunlu nedenlerle, büyük direnmelere ve karşı koymalara rağmen Jandarma Alay Komutanlığı geçici olarak Piyade Taburuna yerleştirilmiş ve tahliye ettiği tesisleri de Meslek Yüksek Okuluna öğrenci yurdu ve spor salonu olarak tahsis edilmiştir. Bina Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ikiye bölünmüş, 10 milyon liraya onarılmış ve 150 kişilik kız öğrenci yurdu ve 250 kişilik erkek öğrenci yurdu halinde 31 1 1984 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu hizmetten gurur duyuyorum.

16.Usta Kalfa Çırak Okulu.
Endüstri Meslek Lisesi tesislerinde bu okul açılmış ve üçyüzelli kalfa ve çırak eğitime tabi tutulmuştur. Çorumda çok büyük bir ilgi uyandıran ve daha binlerce kişinin devam edeceği bu okulun açılmasından onur ve gurur duymaktayım.

17.Halk Eğitim Merkezi inşası için İl Özel İdaresinden arsa tahsis edilmiş ve 1984 programına alınmıştır.
18.Yaygın Eğitim: 23 Mart 1981 tarihinde başlayan okuma-yazma kursundan Çorum genelinde 12.073 erkek, 27.118 kadın olmak üzere 39.261 vatandaş başarı göstermiş ve okur-yazarlık oranı % 71’e ulaşmıştır. 12 yaş grubunun üzerindeki nüfusun % 29’u okuma-yazma bilmemekteydi. 1983–1984 öğretim yılında açılan 6. dönem okuma- yazma kurslarına 11.703 kadın ve 3414 erkek olmak üzere 14.817 vatandaş devam etmiştir.                

Çorum’da 1982–1983 yılında 24 mesleki kurs açılmış ve 4628 kursiyer katılmış ve bunlardan 3.671 kişi kurs bitirme belgesi almıştır.
1983–1984 kurs döneminde 16 branşta 101 meslek kursu açılmış ve 2236 kursiyer devam etmiştir. Tüm kamu görevlilerini yaygın eğitim ve okuma-yazma kurslarında görevlendirilmesi ile kırsal alanda çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Köyler gruplara ayrılmış, bu gruplar daire müdürlerine taksim edilmiş, eğitim ve öğretime her türlü desteği vermeleri istenmiştir.


III. GENÇLİK:

1.Çorum’da gençlik sorunları özel bir inceleme ve araştırma konusu yapılmış ve düzenlenen rapor ilgili Bakanlıklara ve Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Bu raporda: “Gençliğinden korkan değil, gençliği ile övünen bir toplum yaratılması”  için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.
2.Beden Terbiyesi Bölge Başkanı olarak;
—Şehir stadı ve kapalı spor salonu onarılmıştır.
—Yüksel okul kapalı spor salonu onarılmış ve jandarmadan alınıp gençliğin hizmetine açılmıştır.
—Antreman sahası ve çevre duvarı inşaatı ikmal edilmiştir. Bütün orta dereceli okullarda spor faaliyetleri yaygınlaştırılmıştır.
—Sungurlu, Alaca, Osmancık ve Mecitözü futbol sahaları tanzimi ve tel örgü işleri bitirilmiştir.
 

IV.    ENERJİ VE KÖY ELEKTRİFİKASYONU:


Göreve başladığımda 20 kadar müteahhit Eylül ayı başında şantiyelerini kapatmak için çalışıyordu. Amaç 1983 yılı birim fiyatlarından yararlanmak, daha çok kazanmaktı. Milyarlarca malzeme köylerde terk edilmiş, doğanın ve insanların tahribatına terk edilmişti.
Devletin itibarına gölge düşüren bu sorumsuz insanlar tam bir sıkı takip ve disiplin altına alınarak, Çorum’da 17 ay içinde, 230 köy ve 50 mahalle olmak üzere 280 yerleşme birimi elektriğe kavuşturuldu. Toplam 110.000 Çorumlu karanlıktan aydınlığa çıkarıldı. Bu hızlı çalışma sonunda elektrikli köy oranı  % 42’den % 81’e,  bundan yararlanan nüfus oranı da % 52’den % 76’ya çıkarılmış oldu.

—TEK Başmühendisliği çok kötü şartlarda bir apartmanın son katında barınırken duruma çare aranmış ve Özel İdare’ye ait İşhanında neredeyse bedavaya oturan avukatlar bin bir zorlukla tahliye edilmiş ve TEK Başmühendisliği buraya yerleştirilmiştir.  Bu teşkilatın rahat bir ortamda hizmet vermesi yanında sekiz avukattan yılda toplam 100.000.- TL olarak alınan kira geliri,  3.000.000.- TL’ye çıkarılmıştır.


V. SANAYİ: 

1.Organize Sanayi Bölgesi: Özel İdarenin öncülüğünde kurulan bu bölge 79 fabrikayı içermektedir.
Vali ve Müteşebbis Heyet Başkanı olarak sanayi bölgesinin içme ve kullanma suyu, elektrik, kanalizasyon ve çevre yolları ve temel alt yapı tesis ve yatırımlarına ilişkin sorunlar büyük ölçüde giderilmiş ve 1984 yılında arsa dağıtımına hazır hale getirilmiştir. Çok az bir krediye ihtiyaç vardır.
2.Küçük Sanayi Sitesi. 1800 iş yerini içeren site inşaatının alt yapı ihalesi Çorum Belediyesine yapılmış ve temeli atılmıştır. Piyade Taburu ile arsa uyuşmazlığının giderilmesi için gereken yapılmıştır.


VI. SAĞLIK: 

1.Çevre Sağlığı ve Çevre Düzenlemesi: 1983 yılında Çorum’da sağlık hizmetleri yönünden dikkate değer çalışmalar yapılmıştır. 80.000 bina sıva, badana, boya yaptırtılarak onartılmış. 50.000  açık tuvalet “foseptik” çukur açtırılarak kapalı sisteme dönüştürülmüş. Köy içinde biriken gübrelerin tamamı tarlalara taşıtılmıştır. Bu önlemlerin sonucu olarak çevre kirliliğinden kaynaklanan tifo ve dizanteri gibi paraziter hastalıklarda  % 60 dolayında bir azalma sağlanmıştır.
2.Tüm sağlık ocaklarında görevli hekimler ve sağlık personeli, çevre sağlığı ve çevre düzenlemesi konusunda, başta vali olmak üzere, kaymakamlar, belediye başkanları, köy muhtarları ve köy imamları tarafından geniş ölçüde desteklenmiş ve 1983 yılı, Çorum ili için örnek çalışmalar yılı olmuştur.
3.Başta Çorum Devlet Hastanesi olmak üzere il genelinde tüm sağlık tesisler tepeden tırnağa büyük ve küçük onarıma tabi tutulmuş, tüm sağlık personeli eğitim ve sürekli denetimle, tam bir disiplin altına alınmış, Çorum diğer illere hasta sevk eden değil, çevre illerden hasta çeken önemli bir şifa merkezi haline gelmiştir. 1983’de 76.618 934.-TL yapım ve onarım harcaması yapılmıştır.
4.200 yataklı Çorum Devlet Hastanesi ek inşaatı, 50 yataklı Alaca Devlet Hastanesi, 50 yataklı İskilip Devlet Hastanesi ek inşaatı, Yaşlılar Huzur Evi, 4 adet Sağlık evi inşaatları 1984 yılı yatırım programına alınmış, arsaları alınarak ihaleye hazır hale getirilmişlerdir.
5.Ortaköy-Cevizli, Osmancık-Aşağızeytinli Sağlık Evleri hizmete açılmıştır. Sağlık tesislerinin araç, gereç ve personel ihtiyaçları en üst düzeyde sağlanmıştır. Çorum Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez aile planlaması ve ana çocuk sağlığı ünitesi hizmete açılmış ve bu çok hayati sorun çözümlenmiştir.
6.Sağlık hizmetlerinde iyileşme oranları şöyledir:
 

Hastalık Türü             1982                  1983                Gerileme oranı

                              Vaka adedi        Vaka adedi     

-----------------------------------------------------------------------------------

Tifo                          50                    16                        %   68
Enfeksiyöz hepatit           304                   134                        %   60
Basilli  dizanteri            45                    18                        %   60
Tüberküloz                   323                   133                        %  58.8

 

Görülüyor ki tehlikeli hastalıklarda çok önemli oranda bir azalma kaydedilmiştir. Çevre sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerin başında kuşkusuz köylerdeki açık tuvaletler gelmektedir.  Tüm açık tuvaletlerin köy muhtarlıklarına gönderilen foseptik çukur ölçülerine göre kapalı sisteme dönüştürmesi için il çapında gösterilen mücadele olumlu sonuçlanmıştır. Toplumsal açıdan tehlike arz eden hastalıklarda toplam olarak 1982’ye nazaran % 62.5 oranında bir azalma olmuştur. Sadece kuduz hastalığı 1983’te artış göstermiştir. 1982’deki 442 vaka 1983 de 705 vakaya çıkmıştır. 15.023 gayrısıhhi tuvalet vardır. Hiç helâsı olmayan konut 700 olarak tespit edilmiştir. 50 Sağlık Ocağında 53 doktor, 44 hemşire ve 107 ebe görev yapmaktadır. 1984 de biraz daha fırsat verilseydi Çorum ili sağlık yönünden örnek bir il haline gelecekti.

 
VII. YSE HİZMETLERİ:


1.Çorum şehir merkezine yakın 12 köy (Kadıkırı, Çeşmeözü, Ali ilyas, Abdalata, Kılıçören, Büğdüz, Güvenli, Uğrak, Üyük Karacaköy, Yaydıköy) 32 kilometrelik asfalt yolla şehre bağlanınca adeta şehirle bütünleşerek birer mahalle haline geldiler.  Bu hizmette Devlet-Millet kaynaşmasının ve yardımlaşmasının güzel bir örneği sergilenmiştir. Şöyle ki, Özel İdare bütçesinden Çorum Belediyesine 50 milyon aktarılmıştır. Belediye asfalt plentinde 32 kilometrelik yola döşenecek asfalt hazırlamıştır. 12 köyden toplam 385 traktör köy yardımı olarak asfaltı taşımış ve yola sermiştir. YSE araçlarına greyderle malzemeyi düzeltmek ve silindirle sıkıştırmak kalmıştır. Sonuçta Belediye otobüsleri bu 12 köyle şehir arasında ring seferleri başlatınca şehrin bütün olanakları bu köylerin sakinlerinin istifadesine sunulmuştur.
2.Beydili-Hamamlıçay-Türkler-Ayaz ve Çatak grup köy yolu (20 km.) asfaltlanmış ve 50 milyon harcanmıştır.
3.Bayat Eskialibey (7 km) ve Bayat-Saray (5 km.) köy yolları asfaltlanmıştır.
4.Merkez-Narlı (6 km.), Sungurlu- Salman (1 km.) ve Osmancık- Baypınar (6 km.)  köy yollarının asfalt alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.
5.54 km. yeni tesviye yol açılmıştır. 142 km. köy yolu onarılmıştır. 618 km. köy yolu bakımı yapılmıştır. 408 km. köy yolu malzemeli bakıma tabi tutulmuştur. 94 m. uzunluğunda 7 adet köprü yapılmıştır.
6.117 üniteye içme suyu getirilmiştir.
7.YSE’ye Özel İdare bütçesinden 2 adet kamyon satın alınmıştır. YSE asfalt plenti kurulması için bütün hazırlıklar tamamlanıştır.
8.YSE Müdürlüğünce Kışladeresi köyüne 2 derslik ve 1 lojmanlı bir ilkokul yapılmıştır.
9.YSE’ye mücavir arsadan 10 dönüm arsa alınmış, saha betonlaması ikmal edilmiştir.
10.Alaca bakımevi inşa edilmiş ve hizmete girmiştir.
11.Merkezde dinamit deposu inşa edilmiş ve hizmete açılmıştır.
12.Köy yolları, köy isim ve mesafeleri gösteren levhalar tümü ile yaygınlaştırılmıştır.
 

VIII. TARIM, ORMAN, HAYVANCILIK:

1.ORKÖY: 350 kadar orman içi köyü bulunan Çorum’da böyle bir teşkilatın hemen kurulması ilk işim olmuştur. Bir yıl içinde Bayat’ta 19, İskilip’te 16, Kargı’da 26 ve Osmancık’ta 15 üniteye Orköy kredisi verilmiş ve toplam 76 fakir köylüye 32.090.000.- TL. kredi verilerek bir işletmeye sahip olmaları sağlanmıştır.
2.Gıda Kontrol Müdürlüğü:
Çorum’da bu kuruluş ilk defa tarafımdan oluşturulmuş ve gıda kontrol laboratuarı kurulmuştur. Çorum’da insan sağlığını tehdit eden bozuk gıda maddelerinin bu laboratuarda kontrolü yapılarak büyük bir hizmet boşluğu doldurulmuştur.
3.Hayvancılığı Geliştirme Proje İl Müdürlüğü: 
Bu kuruluş Çorum’da yine ilk defa tarafımdan kurulmuş ve Dünya Bankasının hayvancılık kredilerinden Çorum’lu hayvan üreticilerinin yararlanması sağlanmıştır.
4.Veteriner Müdürlüğü:

— Merkez hizmet binası ve 6 lojman bitirilerek hizmete açılmıştır.
— Alaca hizmet binası ve lojmanları bitirilerek hizmete açılmıştır.
— Sungurlu veterinerlik sağlı merkezi ve 2 daireli lojman hizmete açılmıştır. İki yılda toplam 25.000 yerli sığır suni tohumlama yoluyla yüksek kültür ırkına dönüştürülmüştür.

5.Teknik Ziraat Müdürlüğü:
— Çorum tarihinde ilk defa köy grup ziraat teknisyenlerinin köy bazında teşkilatlanması sağlanmıştır.
— Kahvehaneye dönüşen 30 köy konağı onarılıp donatılarak bir odası muhtara, bir odası ziraat teknisyenine tahsis edilmiştir. Ayrıca köylerdeki kooperatif binaları ile Jandarma teşkilatının toplu sisteme geçmesi ile boşaltılan 12 adet lojmanlı jandarma karakolu bu hizmete tahsis edilerek, 36 adet ziraat teknisyenini köylere atanması ve çiftçi eğitiminin hızlandırılması ve daha etkin hale getirilmesi sağlanmıştır.
—Bayat ve İskilip Teknik Ziraat Merkezleri hizmete açılmıştır.
— Cemilbey, Büyüklaçin, Arifegazili ve Boğazköy Köy Grup Ziraat Teknisyenliği hizmet binaları ve lojmanları inşaatları bitirilmiş ve hizmete açılmışlardır.
—İnalözü, Pelitcik Kürecek ve Kamil köyleri boğa barınakları inşaatlar bitirilmiştir.
— Merkezde selektör binası ve tohum deposu hizmete açılmıştır.
— 51 adet selektör evi onarımı yapılmış ve hizmete açılmıştır. Merkez misafirhane ve memur lojmanları ihalesi yapılmıştır.
—Film, slayt ve benzeri araçlarla yayın hizmetleri hızlandırılmıştır. 20.000 çiftçi eğitime tabi tutulmuştur. 150 kadar örnek çiftçi yetiştirilmiştir.

6.Üretme İstasyonu Müdürlüğü:
— 44 adet süt ineğinden 125 ton süt üretilmiştir.
— 30.000 civciv üretilerek çiftçiye dağıtılmıştır.
— Hindicilik projesi uygulamaya konulmuş ve 15.000 hindi üretilmesi planlanmıştır.

7.Orman İşletme Müdürlüğü:
— Kargı hizmet binası hizmete girmiştir. 1983 yılında, 190 km yol onarılmış, 45 km. yeni yol yapılmış, 13 sanat yapısı bitirilmiş, 12 km. telefon hattı çekilmiş, 3 adet binanın ikmal inşaatı bitirilmiş ve bir adet yangın kulesi yapılmıştır.
—1.318.000 adet fidan üretilmiş ve civar illerdeki fidanlıklardan sağlanmıştır. Çatak mesire yeri, Milli Parklar alanına alınmış ve 1984 yılında alt yapı yatırımları ile bazı dinlenme tesisleri inşa edilmesi için hazırlıklar tamamlanmıştır.
8.SEK Peynir ve Tereyağı Fabrikası:
—Fabrikada pastörize süt üretimi için gerekli önlemler alınmış, aletler ithal edilerek montajı yapılmıştır.
— 1983 yılında 926.487 litre süt alınarak işlenmiştir. Artış bir önceki yıla göre % 100 dür.
9.Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü:
— Hububat zararlılarına: karşı 11 konuda devlet yardımı, 22 konuda mücadelesi yapılmıştır.


IX. DİĞER KURULUŞLAR:

1.Meteoroloji Müdürlüğü:
— Meteoroloji hizmet binası inşaatı bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.
2.Toprak ve İskân Müdürlüğü:
—Alaca-Eskipazar köyüne 47 konut yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.
— 9 köy konağı, 4 fırın, 1 çamaşırhane ve 1 cami inşa edilmiş ve hizmete girmiştir.
—30 adet köy konağı mahalli imkânlarla onarılmış, kahvehane olmaktan kurtarılmış ve çeşitli hizmetlere tahsis edilmiştir.
— 57 aileye imarlı arsa tahsis edilmiş ve konut yapmaları sağlanmıştır.
3.Topraksu Başmühendisliği:
— Alaca ve Osmancık’ta tarla içi sulama tesisleri, 40 yerleşim biriminde su kaynaklarından sulama işleri,
—Ovasaray-Salman Akpınar drenaj ve toprak ıslah işleri ikmal edilmiş ve 60.000 dekar arazi sulu tarıma açılmıştır.
4.Kooperatifler İl Müdürlüğü:
— Merkez-Narlı 50 tezgâh halıcılık ve Mecitözü-Bayındır 60 baş besi sığırcılığı projeleri sonuçlandırılmıştır.
5.Bayındırlık İl Müdürlüğü:
—Mecitözü ilçesi Hükümet Konağı inşaatı ikmal edilerek hizmete açılmıştır.
—Ortaköy Hükümet Konağı temeli atılmıştır.
—Osmancık ilçesinde 8 daireli maliye lojmanları hizmete girmiştir.
—Merkez defterdarlık hizmet binası, maliye lojmanları inşaatlarına devam edilmiştir.
6.İl İmar Müdürlüğü:
—Bayat, Dodurga, Uğurludağ halk konutları hizmete açılmıştır.
—Kuzkışla’da 14 adet afet konutu hizmete girmiştir.
—Şeyhmustafa köyünde 6 afet konutu hizmete girmiştir. Alaca’da 8, Sungurlu’da 8, Osmancık’ta 12, İskilip’e 8, Mecitözü’nde 8, Kargı’da 8 ve Çorum merkezde 50 sosyal konut yapımı ihale edilmiştir.
—Esençay-Söğütseki Mahallesinde 14 adet afet konutu yapılmış ve hak sahiplerine dağıtılmıştır.
— Mecitözü-Kışlacık, Alaca-Akçasoku afet konutları yapımına devam edilmiştir.
7.PTT:
—Telekomünikasyon merkezi inşaatına devam edilmiştir.
—Alaca ve Sungurlu PTT merkezleri inşaatları ihale edilmiştir.
—İskilip ve Osmancık PTT merkezleri inşaatları sürdürülmüştür.
— 1983 yılında 45 köy telefona kavuşturulmuştur.
8.DSİ:
—Osmancık- Kumbaba pompajı ve Çorum sulama projesi inşaatları bitirilmiştir.
— Alaca sulama barajı inşaatı bitirilmiştir.
9.Müftülük:
—Esnaf Evleri ve Kulaksız camilerinin minareleri bitirilerek hizmete girmiştir.
—Kubbeli, Karakeçili Tepecik İnayetullah ve Emir Ahmet camileri onarılmıştır. Müftülük kütüphanesi ve konferans salonu yeniden düzenlenerek hizmete girmiştir.
10.Tapulama:
—1982 de 7 köyde, 1983 de 6 köyde tapulama çalışmaları bitirilmiştir.
11.ADL İşletmesi:
—1983 yılında 284.426 ton kömür üretilmiş ve Çorum ve civar illere dağıtımı yapılmıştır.
—Ayva kömürleri işletmeye açılmak üzere yoğun çalışmalar yapılmış ise de bu kömürler çok nemli olduğundan piyasaya sürülememiştir.
12.Kültür ve Turizm:
Bu kadar zengin kültür mirasına hiç bir ilde bu boyutlarda rastlamak mümkün değildir.
İşte bu nedenle Çorum’da düşünülen ve alınan önlemler şunlar olmuştur:
1.Alacahöyük Müzesi ikmal edilmiş ve hizmete açılmıştır.
2.Çorum şehir merkezinde bir “Kültür Merkezi “ yapımı için 10 Dönüm arsa temin edilmiş ve tapusu Bakanlığa gönderilmiştir. 1985 yılı yatırım programına alınması için her türlü çaba gösterilmiştir.
3.Çatak Mesire yeri “Milli Park” olarak kabul ve tescil edilmiştir. Yolu asfaltlanmıştır. Her türlü alt yapı için Özel İdare ve köylerden 4 milyon TL Orman Genel Müdürlüğü’nden 10 milyon TL ödenek sağlanmıştır.
4.Çorum Kalesi içinde 42 konutta son derece zor şartlarda barınan vatandaşların toplu konut fonlarından yararlanılarak iskanları sağlandıktan sonra Kaleyi tahliye etmeleri ve buranın restore edilip turizm gereklerine göre hazırlanması için Toplu Konut İdaresi ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde her türlü girişimde bulunulmuştur.
5.Mecitözü’ndeki Figani kaplıcasında konaklama tesisler ve bir yüzme havuzu yapılmş ve İl Özel İdaresi bütçesinden 20 milyon TL harcanmıştır.
  Özel İdare İş Hanında “Sanat Galerisi” için gerekli tahsis yapılmıştır.
6.Kültür ve Turizm Bakanlığından temin edilen bir uzmanlar grubuna Çorum ilinin kültür ve turizm potansiyeli incelettirilmiş ve önerileri bir rapor halinde Bakanlığa sunulmuştur.
7.Çorum Turban Oteli bitirilerek hizmete açılmıştır.
 

X- İL ÖZEL İDARESİ: 

1.Öncelikle
  —Figani Kaplıcası ikinci havuz inşaatı ve konaklama tesisleri,
  —Merkez ve Bayat’ta arıcılık tesisleri,
  —Merkezde Üretme İstasyonunda “Hindiciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 2 adet modern tesis,
  —Ortaköy özel idare hizmet binası ve Kaymakamlık lojmanı,
hizmete açılmıştır.
2.Özel İdare’ye 24 Daireli modern bir apartman satın alınmış ve Emniyet mensuplarına kiralanmıştır.
3.Özel İdare İşhanında yıllarca 2 ila 3 milyon yıllık kira ile oturanların bir kısmı tahliye edilmiş, bir kısmı kira artışına razı olmuş ve yıllık kira geliri 8 milyon liraya çıkarılmıştır.
4.İl dahilinde yıllardan beri ruhsatsız çalışan 140 kadar tuğla ve kiremit fabrikaları ile taş, kum ve kireç ocakları taranıp kontrol altına alınarak Özel İdare gelirlerinde 30 milyon TL. artış sağlanmıştır.
5.Özel İdare bütçesinden yapılan yardımların dağılımı 1983’de şöyledir:

        Milli Eğitim                         YSE                       Köyler

     -------------------------------------------------------------------------

    220.000.000.-  TL           70.000.000.- TL      15.000.000.- TL

     
      Ankara Hosting  

Tüm Hakları Saklıdır     Ahmet Özer 2009